Dopasowane ogrzewanie w placówkach sportowych jest niezbędne, z uwagi na wygodę w czasie przebywania na treningach , ale też z uwagi na kondycję zdrowotną oraz swobodniejsze wykonywanie ćwiczeń. Ćwiczenia w niższych temperaturach dają niebezpieczeństwo infekcji albo urazu. Z kolei wtedy, kiedy jest nad wyraz gorąco, ćwiczący mogą czuć dyskomfort.