Planowanie imprez sportowych to wielkie przedsięwzięcie, również pod kątem logistyki. Dobra koordynacja różnych elementów, takich jak akcje informacyjne bądź serwis techniczny, nie jest prosta. Postarać się trzeba także o transport wymaganego wyposażenia. Pożyteczne mogą być w tym temacie platformy transportowe.