Zaplecze sztucznych stoków i lodowisk

Tue, 03/05/2024 - 16:31

Sztucznie pokrywane stoki narciarskie i lodowiska okazują się być niezwykle popularne wśród amatorów sportów zimowych, pozwalając na ćwiczenie ich nie tylko zimą. Te obiekty nie tylko dostarczają rozrywkę miłośnikom, ale też są niezbędne dla profesjonalnych hokeistów, narciarzy oraz triatlonistów. Jednakże ich konstrukcja jak również utrzymanie czasami wymagają wykorzystania substancji uznawanych za szkodliwe, takich jak do wytwarzania sztucznego śniegu lub ładowania systemów chłodzących.

Wytwarzanie sztucznego lodowiska może wymagać używania roztworów chłodzących, między innymi amoniak albo freon, które są oceniane jako szkodliwe o czym mówią kody ADR. Wobec tego osoby odpowiedzialne za kierowanie owymi obiektami są zobligowane mieć podstawowe uprawnienia ADR jak również być zorientowane w kwestii bezpiecznego używania, jak i magazynowania tych substancji.

Kursy ADR są przeznaczone dla osób pracujących w branży spedycyjnej i logistycznej, a także dla tych, którzy są zaangażowani w nadzorowanie obiektów sportowych, takich jak na przykład sztuczne lodowiska lub stoki narciarskie. Można znaleźć dowolne terminy kursów ADR, jakie pozwalają uczestnikom przyswoić konieczną wiedzę i kompetencje związane z przepisami odnoszącymi się do transportu substancji niebezpiecznych, włączając w to te koniecznych przy wytwarzaniu sztucznego śniegu bądź utrzymania lodowisk.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych, albo kurs ADR na cysterny okazują się konieczne dla pracowników zajmujących się utrzymaniem obiektów sportowych, bowiem duża liczba systemów chłodzących wykorzystuje sprężone gazy albo ciecze poddawane ciśnieniu. W ramach wspomnianych kursów pracownicy rozwijają umiejętności odpowiedniego napełniania, składowania, jak również obsługi zbiorników ciśnieniowych, co może być kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w wykonywaniu obowiązków.

Konieczne jest również odpowiednie mocowanie zbiorników i transport materiałów określanych jako szkodliwe, by uniknąć wypadków, jak również skutków dla zdrowia ludzkiego i otoczenia. W tym celu ważne jest przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów odnoszących się do prawidłowego zajmowania się ładunkami niebezpiecznymi, a także regularne instruktaże pracowników dotyczące reagowania na wypadek awarii albo wycieku substancji.